Eerste cohousing
Wie zijn wij?
Hoe wordt het?
Wat kost het?
Hoever staan we?
En wat daarna?
Wil je meedoen?
Infonamiddagen?