Wat is Cohousing ?

Cohousing is een vorm van gemeenschappelijk wonen dat een alternatief wil bieden voor de huidige eengezinswoningen, waar het sociale contact gering is, zonder gemeenschapsgevoel en met vaak grote vereenzaming.

Eigen aan cohousing is dat er naast de privé-woonsten een uitgebreid aanbod is aan gemeenschappelijke voorzieningen. Een ‘cohousing gemeenschap’ bestaat uit meerdere families (en alleenstaanden), die elk hun eigen huis of appartement bewonen, maar daarnaast gemeenschappelijke delen gebruiken en beheren. Deze gemeenschappelijke delen bevatten gewoonlijk een tuin, een grote leefruimte met eetzaal en keuken, wasfaciliteiten en kinderopvang. Ook andere ruimtes en functies kunnen gedeeld worden. Dit garandeert zowel privacy als gemeenschappelijkheid. Auto’s worden geparkeerd aan de rand van het terrein.

Cohousing projecten worden opgericht en beheerd door de bewoners, die dan ook expliciet voor deze woonvorm hebben gekozen omwille van het sociaal contact en het gevoel van samenhorigheid.

Cohousing is geen woonwerkgemeenschap, er worden dus geen gemeenschappelijke commerciële projecten opgezet.

Zelfstandige activiteit of thuiswerk van individuele bewoners kan voor zover dit geen overlast bezorgt. Ieder huishouden is financieel onafhankelijk. Eventuele financiële solidariteit met andere huishoudens kan alleen op basis van vrijwilligheid bestaan. Afspraken tussen bewoners onderling voor bezoldigd werk of taken zijn hun privé-zaak.

Gemiddeld bestaat een project uit 20 à 30 woningen, gevestigd rond een voetgangersstraat (soms overdekt) of gegroepeerd rond een plein met het gemeenschapshuis. Dit aantal is nodig om financiële, maar ook om praktische redenen : kookbeurt, kinderopvang, ontspanning, …Uit ervaring is gebleken dat kleinere cohousing gemeenschappen dergelijke faciliteiten niet op lange termijn konden aanbieden. Ook is de sociale druk in een grote groep minder zwaar en worden eventuele conflicten beter gebufferd.

Cohousing streeft naar diversiteit in de bewonersgroep naar leeftijd en beroep. Er wordt ook belang gehecht aan respect voor ieders politieke en filosofische overtuiging. Dit alles beoogt een weerspiegeling van de diversiteit in onze samenleving. Het is eveneens de betrachting om een geïntegreerd geheel te vormen binnen de (lokale) gemeenschap.

Typisch voor cohousing is ook dat het de mogelijkheid biedt om meerdere keren per week (vaak dagelijks) in de eetzaal een warme maaltijd te nemen of af te halen.